– A győriek számára is elérhető a pénzügyi fogyasztóvédelem teljes eszköztára –

A győri pénzügyi tanácsadó iroda és az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekben, illetve a panaszok kezelésében nyújt támogatást ügyfeleinek. A Pénzügyi Békéltető Testület ingyenes eljárása a pénzügyi anyagi, elszámolási jogvitákban hoz döntést a fogyasztók és a pénzügyi intézmények közt. A 2017. november 29-én a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán tartott ünnepélyes TDK ülés témája a pénzügyi békéltetés, pénzügyi tudatosság és fogyasztóvédelem volt.

A Győri Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda független, hozzáértő, tanácsadó szolgáltatásként pénzügyi kérdések, panaszok esetén díjmentesen áll bárki rendelkezésére a Szent István u. 10/a. (ITC székház) alatt. Az iroda Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatásával működik, egy jegybanki pályázat révén. A tanácsadók sokéves tapasztalattal, jogi, közgazdasági végzettséggel rendelkező, elhivatott szakemberek.IMG_1902

Az iroda az elmúlt években több ezer üggyel foglalkozott, havonta átlagosan száznál is többen keresik fel. Itt lehetőség van olyan szakembert is megkérdezni egy-egy pénzügyi szerződés megkötése előtt, aki nem értékesítő. A tanácsadók az esetleges kockázatokra is felhívják a figyelmet, segíteni tudnak a problémák megelőzésében, szakszerű panaszlevelet, méltányossági kérelmet készítenek, és szükség esetén elkészítik a fogyasztóvédelmi beadványt vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához szükséges kérelmet az ügyfelek részére.

A Pénzügyi Békéltető Testület az MNB által működtetett, bíróságon kívüli alternatív vitarendezési fórum, amely a fogyasztók és a jegybank által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti fogyasztói jogviták békés rendezésére ad módot. Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók, befektetési szolgáltatók, pénztárak és pénzügyi közvetítők, illetve követeléskezelőkkel szembeni anyagi, elszámolási jogvitákban illetékes.IMG_1910

A békéltetők elsődleges célja, hogy egyezséget hozzanak létre a felek között. Az eljárás előnye a gyors ügymenet, az ingyenesség, illetve az is, hogy a fogyasztó dönthet arról, hogy maga vagy meghatalmazottja útján vesz részt abban (meghatalmazott bárki lehet, nem kell ügyvédet fogadni).

A békéltető szakemberek pénzügyekben naprakész ismeretekkel, komoly tapasztalattal rendelkező jogászok és közgazdászok. Azok, akik elektronikusan kötötték meg vitás pénzügyi szerződésüket, online vitarendezést vehetnek igénybe, nincs szükségük személyes jelenlétre sem.

Az MNB célja a hazai pénzügyi kultúra fejlesztése. A tudatos pénzügyi magatartás támogatása érdekében a jegybank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja széleskörű tájékoztatással, a pénzügyi tárgyú panaszok, jogsérelmek orvoslásával segíti a fogyasztókat. A jegybank folyamatosan megújuló fogyasztóvédelmi honlapján, közösségi médiaoldalain, kiadványaival, és praktikus, informatív alkalmazásaival támogatja a tudatos pénzügyi döntéshozatalt, segítséget nyújt a tisztességtelen vagy jogosulatlan szolgáltatói gyakorlatokkal szemben. Az MNB a kormány, illetve a civil- és a versenyszféra társadalmilag elkötelezett szereplőivel együttműködve segíti elő a pénzügyi tudatosság fejlődését itthon.

Az MNB ügyfélszolgálatának munkatársai a fővárosban, míg a Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat 13 megyeszékhelyen érhető el.

 

pbt

Pénzügyi Békéltető Testület

Ügyfélszolgálat címe: 1013. Budapest, Krisztina krt. 39.

Levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172.
Telefon: +36-80-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
www.mnb.hu/bekeltetes

 

mnb_logo

Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Ügyfélszolgálat:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777
Telefon: 06-80 203-776

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
www.mnb.hu/fogyasztovedelem

 

pti_csak_logo_atlatszo

Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat

A Győri Iroda elérhetőségei:
Cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/a., II. emelet 208-as iroda (az ITC székházban)
Telefon: 06-30-923-4942 (ügyfélfogadási időben!)
email: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Ügyfélfogadás: HÉTFŐ: 8:00-14:00, SZERDA: 8:00-14:00, CSÜTÖRTÖK: 11:00-17:00
www.penzugyifogyaszto.hu